Nabożne odmawianie Gorzkich żali pomoże Ci we właściwym przeżyciu Wielkiego Postu i przygotowaniu się do Wielkanocy.

To tradycyjne, arcypolskie nabożeństwo, dzięki któremu - poprzez rozważanie Męki Pańskiej - możesz wyjednać wiele łask dla siebie i dla Twojej rodziny.

ZAMÓW WYJĄTKOWĄ PUBLIKACJĘ

tyle osób już dołączyło do naszej akcji i zamówiło broszurę GORZKIE ŻALE wraz z płytą CD. Nie czekaj – kliknij tutaj i dołącz do nich

MODLITWA I HISTORIA

Skąd wzięły się Gorzkie żale? Gdzie były odmawiane po raz pierwszy? Z jakich części składa się to nabożeństwo? Tego wszystkiego dowiesz się z naszej broszury. Znajdziesz w niej także teksty poszczególnych modlitw.

PŁYTA CD ORAZ MP3

Do broszury dołączona jest płyta zawierająca nabożeństwo Gorzkich Żali w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej "Cappella Gedanensis". Oprócz płyty otrzymujesz także link do wersji mp3, który pozwala pobrać pliki dźwiękowe bezpośrednio na Twój komputer bądź smartfon. Dzięki temu możesz rozważać Misterium Męki Pańskiej w drodze do pracy, w trakcie wykonywania codziennych obowiązków albo przed snem.

"Drogi mój Odkupicielu, spójrz na mnie i oświeć serce, abym od dzisiaj nic innego nie kochał, prócz Ciebie. Nie pozwól, abym miał jeszcze zapomnieć
o śmierci Twojej. Przyrzekłeś, iż skoro zostaniesz podniesiony na krzyżu, pociągniesz wszystkie nasze serca do Siebie. Oto me serce - rozrzewnione Twą śmiercią i rozmiłowaniem w Tobie - nie chce się więcej opierać Twym nawoływaniom. Ach! Pociągnij je do siebie i uczyń całkowicie Twoim".

Święty Alfons Maria de Liguori

ROZWAŻANIA O CIERPIĄCYM ZBAWICIELU

Módl się, rozważając słowa św. Alfonsa Marii de Liguoriego - w książeczce znajdują się natchnione fragmenty rozważań na każdy dzień tygodnia Wielkiego Postu oraz na cały Wielki Tydzień, ukazujące nieskończoną wartość współcierpienia ze Zbawicielem.

DLACZEGO WARTO PROPAGOWAĆ
GORZKIE ŻALE?

To szansa na uzyskanie wielu łask bez pośrednio od Chrystusa, który w objawieniach ukazanych m.in. świętej siostrze Faustynie Kowalskiej przekazał, iż "jedna godzina rozważania Jego bolesnej Męki ma większą zasługę aniżeli rok biczowania się aż do krwi"

To w pełni polskie nabożeństwo obecne w historii Kościoła i Narodu Polskiego od ponad 300 lat

To nieoceniona pomoc duchowa w przygotowaniu się do sakramentu pokuty oraz w pobożnym przeżyciu Wielkiego Postu

ŚWIĘTY ALFONS MARIA DE LIGUORI

Święty Alfons Maria de Liguori (1696-1787), biskup, doktor Kościoła i założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów). Autor ponad 160 dzieł pobożnościowych, ascetycznych, apologetycznych, dydaktycznych i teologicznych. Najstarszy z ośmiorga dzieci. Wbrew woli ojca wstąpił do seminarium duchowego. W wieku 30 lat przyjął święcenia kapłańskie. Był znakomitym kaznodzieją i spowiednikiem. Zmarł w wieki 91 lat po pełnym trudu, ascetycznych i świętym życiu. Beatyfikowany w 1816 roku, kanonizowany w roku 1839. Bł Pius IX ogłosił go doktorem Kościoła, a Pius XII - patronem spowiedników i moralistów.

Zamów wyjątkową broszurę z płytą CD, zawierającą rozważania na czas Wielkiego Postu autorstwa świętego Alfonsa Marii de Liguori. Przeżyj po katolicku czas oczekiwania na Mękę i Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

ZAMAWIAM BROSZURĘ
GORZKIE ŻALE WRAZ Z PŁYTĄ CD

Muzyka i śpiew w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego
Cappella Gedanensis w składzie:

Alina Kowalska-Pińczak - dyrygent
Elżbieta Kulińska - organy
Anna Asmus - sopran
Jolanta Grzona - sopran
Marta Szmaj - sopran
Sylwia Falecka - alt
Tamara Hejka-Grom - alt
Eliza Rudnicka - alt
Romuald Szyszko - tenor
Marek Więcławek - tenor
Piotr Macalak - bas
Adam Okrój - bas

Modlitwy odmawia
ks. Paweł Borkowski

Posłuchaj fragmentu rozważań Gorzkich żali. Pełną wersję nabożeństwa znajdziesz na płycie dołączonej do broszury. Otrzymasz także unikalny link, który pozwoli Ci ściągać pliki dźwiękowe bezpośrednio na Twój komputer bądź smartfon.

ZAWARTOŚĆ PŁYTY

 1. Pobudka (4:10)
 2. Część pierwsza. Intencja (1:55)
 3. Hymn (2:47)
 4. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem (3:20)
 5. Bądź pozdrowiona (0:37)
 6. Rozmowa duszy z Matką Bolesną (3:09)

---

 1. Pobudka (4:10)
 2. Część druga. Intencja (1:01)
 3. Hymn (2:52)
 4. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem (3:23)
 5. Bądź pozdrowiona (0:39)
 6. Rozmowa duszy z Matką Bolesną (3:05)

---

 1. Pobudka (4:10)
 2. Część trzecia. Intencja (1:03)
 3. Hymn (3:24)
 4. Lament duszy nad cierpiącym Jezusem (3:20)
 5. Bądź pozdrowiona (0:38)
 6. Rozmowa duszy z Matką Bolesną (3:07)
 7. Któryś za nas cierpiał rany (0:53)

Koszt broszury wraz z płytą to tylko 9 zł. Nie musisz dokonywać wpłaty już teraz, możesz zrobić to dopiero po otrzymaniu przesyłki. Koszt wysyłki pokrywa Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi.

Tak, chcę wesprzeć akcję propagowania nabożeństwa Gorzkich żali!

Tak, pragnę jak najpełniej przygotować się do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i pobożnie przeżyć Wielki Post!

Tak, zamawiam książeczkę Gorzkie żale wraz z płytą CD!

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Copyright by Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi
WWW.PIOTRSKARGA.PL